Close

ÁSZF

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

Vásárlási feltételek
Alkohol tartalmú terméket csak 18 év feletti személy vehet át! Amennyiben az átvevőt szállítónk 18 év alattinak ítéli meg, elkérheti személyigazolványát.
Fogalmak meghatározása:

ÁSZF: Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF). Az Eladó és a Vásárló jogait és kötelezettségeit, a webáruház használatát magában foglaló szabályzat.

Megrendelő: A webáruházban regisztrált és ott vásárló magánszemély, cég vagy intézmény.

Eladó: A webáruházat üzemeltető Bartell Food Kft.

Megvásárolható termékek köre:

A webáruházban a Bartell Food Kft. (a továbbiakban: eladó) alkohol tartalmú italokat kínálja eladásra. A honlapon szereplő képek kizárólag illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek. A rendelőfelületen keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen ÁSZF-ben leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az eladó és a megrendelő között. A vásárlási szerződést az eladó írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet egy általa meghatározott rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Adatkezelés

A webáruház használata során az eladó a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az eladó alvállalkozója részére szükséges (pl.: futárszolgáltat a megrendelés kézbesítéséhez). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat az eladó kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az eladó a megrendelés teljesítéséhez használja fel. A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint történik.

Eladó a megrendelés során a megrendelő által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

Rendelési, fizetési információk, a rendelés menete:

 Szállítási információk:

 

Elállás

A vevő a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik.

Az elállási jog a termék kézhezvételének napjától él.

Az át nem vett vagy visszaküldött csomagok szállítási díja a vevőt terheli.

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia.

A vevő elállási jogával csak számlával igazolhatóan a szolgáltatónál vásárolt termékekkel szemben élhet.

A szolgáltatónak kizárólag sértetlen zárjegyű, csomagolású, bontatlan terméket (kartonos, rekeszes termékek esetén komplett kartont, rekeszt) áll módjában visszavásárolni.

A vevő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan termék értékesítése esetében, amely a vevő személyéhez kötött, illetve amelyet az vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak.

A vevő nem gyakorolhatja elállási jogát olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a  vállalkozás által nem befolyásolható módon a  piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a  felek az  adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a vevő részére.

Amennyiben a vevő élni szeretne az elállási jogával, azt jelezheti a Szolgáltató elérhetőségein írásban vagy telefonon.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak megtérítése a vevőt terhel. 

Fenntartások
Az Internet kapcsolatból, illetve az adatbázis kapcsolatban (pl.: karbantartás miatt, megjelenési hiba) bekövetkező hibákból adódó károkért felelősséget nem vállalunk. Fenntartjuk a jogot az akciós és az egyéb árak megváltoztatására, illetve az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére. Fenntartjuk a jogot, (és annak lehetőség), hogy a Webáruházban látható készlet a rendelés pillanatában nem áll rendelekezésre, ezért a Felhasználót (Vevőt) nem tudjuk kiszolgálni a kért termékkel. Az ebből adódó mindennemű kártérítést elutasítjuk.

A díszdobozos (dd) termékek képei csak illusztrációk! A dobozokat a gyártók szezonálisan változtatják!

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák az adott terméket terhelő adókat (a 27%-os ÁFÁ-t, a jogszabályban foglalt termékeknél a NETA-t, jövedéki adót, valamint a környezetvédelmi termékdíjat is). Nem tartalmazzák a kiszállítás és az utánvét díját. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. A rendelőfelületen a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki a megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

A szerződés hatálya:

Jelen ÁSZF a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A megrendelés visszaigazolását eladó a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül eladó nem igazolja vissza, úgy a megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

 Panaszkezelés:

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a webáruház  “Cégadatok” menüpont alatti webes felületen, vagy a xxxxxxx e-mail címen vagy postai levél útján is közölheti. Webáruházunk panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

Egyéb rendelkezések:

Eladó vállalja, hogy a jelen ÁSZF-ben leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF általa történő elfogadása a webáruházban történő megrendelés előfeltétele.

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen ÁSZF-et elfogadja, és tudomásul veszi, hogy az abban foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

A jelen ÁSZF-ben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az egyéb, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Számla:

A Webáruházunkból rendelt jövedéki termékek kizárólag a “végfelhasználó” igényeit hivatott kielégíteni, az áruval együtt érkező számla a viszonteladók részére nem alkalmas a jövedéki termék származásának igazolására!

A kereskedés üzemeltetője: 

Bartell-Food Kft.
Székhelye: 6781 Domaszék, Klebelsberg Kúnóm utca 14.
Adószáma: 25560549-1-

Bankszámlaszáma (3A Takarékszövetkezet): 56900013-10123717